Zaif Supported Markets

Real-time watchlist with alerts (basic, percent, time-limited) for Zaif (https://zaif.jp) supports following markets:

Show BTC markets

Asset Market URL
Bitcoin Cash BCH/BTC https://zaif.jp/
BITCRYSTALS BITCRYSTALS/BTC https://zaif.jp/
CICC CICC/BTC https://zaif.jp/
CSBTC CSBTC/BTC https://zaif.jp/
Ethereum ETH/BTC https://zaif.jp/
Fisco FSCC/BTC https://zaif.jp/
MonaCoin MONA/BTC https://zaif.jp/
NCXC NCXC/BTC https://zaif.jp/
Pepe Cash PEPECASH/BTC https://zaif.jp/
Storjcoin X SJCX/BTC https://zaif.jp/
Counterparty XCP/BTC https://zaif.jp/
NEM XEM/BTC https://zaif.jp/
Zaif Token ZAIF/BTC https://zaif.jp/
Show JPY markets

Asset Market URL
Bitcoin Cash BCH/JPY https://zaif.jp/
BITCRYSTALS BITCRYSTALS/JPY https://zaif.jp/
Bitcoin BTC/JPY https://zaif.jp/
CICC CICC/JPY https://zaif.jp/
Ethereum ETH/JPY https://zaif.jp/
Fisco FSCC/JPY https://zaif.jp/
JPYZ JPYZ/JPY https://zaif.jp/
MonaCoin MONA/JPY https://zaif.jp/
NCXC NCXC/JPY https://zaif.jp/
Pepe Cash PEPECASH/JPY https://zaif.jp/
Storjcoin X SJCX/JPY https://zaif.jp/
Counterparty XCP/JPY https://zaif.jp/
NEM XEM/JPY https://zaif.jp/
Zaif Token ZAIF/JPY https://zaif.jp/
Show ETH markets

Asset Market URL
CSETH CSETH/ETH https://zaif.jp/
Show XEM markets

Asset Market URL
CSXEM CSXEM/XEM https://zaif.jp/
Show ZAIF markets

Asset Market URL
CSZAIF CSZAIF/ZAIF https://zaif.jp/